Privacy verklaring

Privacy Verklaring:
Heesters Automatisering VOF, gevestigd aan
Stökskesweg 14
5571 TJ  Bergeijk,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.heestersautomatisering.nl
Stökskesweg 14
5571 TJ  Bergeijk
Tel. +31 497 555977
A.S.A.T. Heesters is de Functionaris Gegevensbescherming van Heesters Automatisering VOF. Hij is te bereiken via info@heestersautomatisering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Heesters Automatisering VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Webstatistieken over bezoek aan de website van Heesters Automatisering
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Notities en opnames van gesprekken van mensen die contact opnemen met Heesters Automatisering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heestersautomatisering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Heesters Automatisering VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van herhaal of nieuwe orders
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van vragen, storingsmeldingen of klachten 
– Heesters Automatisering VOF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
– Heesters Automatisering VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Heesters Automatisering VOF neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heesters Automatisering VOF) tussen zit.

Bewaartermijn
Heesters Automatisering VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar u te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog uw gegevens anonimiseren of verwijderen. 

5 Jaar
Deze bewaartermijn geldt voor klachten die u indient. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen.

7 jaar
Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:
– Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
– Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens
– Informatie en correspondentie over kredietovereenkomst, inclusief BKRonderzoek en resultaten van de inkomens- en lastentoets
– Correspondentie over incasso, inclusief vooraankondiging van BKR
– Betalingsoverzicht/facturen
– Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen
– Alle inkooprapporten van goederen, import en export 

Delen van persoonsgegevens met derden
Heesters Automatisering VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Heesters Automatisering VOF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Heesters Automatisering VOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Meer informatie vindt u op onze Cookie Policy pagina.
  
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Heesters automatisering VOF probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heesters Automatisering VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heestersautomatisering.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Heesters Automatisering VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@heestersautomatisering.nl

Aanpassingen Privacy Verklaring:
Heesters automatisering VOF houdt zich het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen.
Aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Scroll naar boven